Διεθνής Ομοσπονδία Aikido

2
Διεθνής Ομοσπονδία Aikido

Γράφτηκε στις 16 Νοεμβρίου 2021

Στις 12-14 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Cluj-Napoca Διεθνής Εκδήλωση Φύλου, που φιλοξενήθηκε από το Ρουμανικό Ίδρυμα Aikikai Aikido, ως μέρος του έργου GendAi της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Aikido, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Aikido.

Λόγω των περιορισμών για τον κορωνοϊό, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε περιορισμένη κλίμακα. Ωστόσο, υπό την οδηγία της Micheline Tissier Shihan, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις και συναντήσεις στο πλαίσιο του έργου GendAi.
Το έργο GendAi είναι μια κοινοπραξία 4 εταίρων – μια συνεργασία μεταξύ του EAF, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Ολλανδίας.

Bir cevap yazın